Vuokra-asunnot

Asuma Palvelun välityksessä olevat vuokra- asunnot:  

Valion Eläkekassan osoitteessa Hiirakkotie 6, 01200 Vantaa tai Rakennusmestarien säätiön osoitteessa Hiirakkokuja 3, 01200 Vantaa. Haettavan huoneiston huonelukumäärä on ilmoitettava. Jos haluaa vaihtoa samassa talossa, se on mainittava.

Asuntohakemuksen täyttöohjeet

Täytä kaikki kohdat mahdollisimman tarkasti. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakijan henkilötiedot:

Ilmoita henkilötunnus aina täydellisesti esim. 121277-0001
Täytä henkilötiedot mahdollisimman tarkkaan, työnantaja, tulot yms.
Ilmoita kanssahakijan tiedot myös täydellisenä

Kaikki asumaan tulevat henkilöt.

Ilmoita kaikkien huoneistoon muuttavien tiedot täydellisenä

Asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat:

Syy asunnon tarpeeseen on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti, myös sanallisesti.

Suostumus luottotietojen tarkistamisesta:

Mikäli hakija ei anna suostumusta luottotietojen tarkistamiseen, emme voi tarjota asuntoa.

Allekirjoitukset:

Jos hakijoita on kaksi, tarvitsemme molempien allekirjoitukset hakemukseen.

Liitteet:

Asuntohakemuksen liitteeksi (emme palauta liitteitä) on toimitettava:

 • kaikkien työssäkäyvien, huoneistoon muuttavien henkilöiden työnantajilta saadut palkkatodistukset bruttokuukausiansioineen
 • verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (verotuspäätös ja veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta)
 • todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
 • Selvitys varallisuudesta
  • mikäli hakijan varallisuutena on kiinteistö, on hakijan toimitettava kuluvan vuoden kiinteistöverolipusta kopio; mikäli kiinteistöverolipussa oleva omaisuus alittaa 20 000 € otetaan kiinteistön arvona huomioon verotusarvo sellaisenaan;
  • jos verotusarvo ylittää 20 000 €, tulee hakijan toimittaa esim. kiinteistövälittäjän antama luotettava selvitys kiinteistön jälleenmyyntihinnasta hakemusajankohtana
  • jos varallisuutena on osakehuoneisto, isännöitsijäntodistus
  • jos varallisuutena on osakkeita ja arvopapereita, tulee hakijan toimittaa selvitys niiden arvosta hakuajankohtana
 • Muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota, esim.:
  • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
  • asunnon irtisanomisilmoitus
  • raskaustodistus
  • yhden vanhemman ruokakuntien tms. osalta lasten huoltajuuden/asumisen varmennukseksi joko molempien vanhempien allekirjoittama kirjallinen sopimus, jossa on kaksi todistajaa tai viranomaisen laatima sopimus (lastenvalvoja) tai oikeuden päätös lasten huoltajuudesta/asumisesta.

Jos hakijana on yrittäjä, on hänen toimitettava seuraavat selvitykset:

 • tilinpäätösasiakirjat eli tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot ja tase-erittelyt
 • henkilökohtainen veroilmoitus
 • elinkeinotoiminnan veroilmoitus tarvittavine liitteineen
 • selvitys yrittäjäeläkemaksuista ja sen perusteista
 • vuosi-ilmoitus maksetuista ja tilitetyistä sosiaaliturvamaksuista ja ennakonpidätyksistä
 • yhtiösopimus tai perustamisasiakirja tai yhtiöjärjestys tai yhtiökokouksen pöytäkirja
 • ennakkoverolippu
 • oma arvio tuloista
 • yrityksen lopettamisilmoitus

Ruokakunnan tuloina otetaan huomioon elinkeinotoiminnan ansio- ja pääomatulo. Yrittäjän tulo arvioidaan tarvittaessa useamman vuoden keskiarvona. Starttiraha otetaan tuloina huomioon niiltä kuukausilta, joilta se on myönnetty.

Voimassaoloaika:

Asuntohakemus on voimassa yhden vuoden allekirjoituspäivästä alkaen.
Tiedustelut, puh. 020 779 2312 ma – pe klo 9.00 – 11.00