Yleiset järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava Suomen lakia sekä yleisiä järjestyssääntöjä tai taloyhtiön erikseen päättämiä sääntöjä. Kukaan ei käyttäytymisellään saa tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat järjestyssääntöjä.

1. YHTEISET TILAT

Yleisten tilojen käytössä on noudatettava erityistä siisteyttä ja järjestystä. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaroita. Porraskäytävissä ei saa oleskella tarpeettomasti. Ilmoitathan huoltoon, jos yleisten tilojen ovien tai lukkojen toiminnassa on häiriöitä.

Mopojen yms. laitteiden säilyttäminen kellareissa ja muulla sisätiloissa on kielletty, ellei polttoainetta ole kokonaan poistettu. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu vain taloyhtiön (isännöitsijän) luvalla. Rakenteiden tai kalusteiden vahingoittamisesta, ikkunoiden rikkomisesta, seinien vaurioittamisesta tai likaamisesta ym. peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

2. HUONEISTOT

Huoneiston tai sen osan haltija on velvollinen viimeistään viikon kuluessa muutosta tekemään isännöitsijätoimistolle ilmoituksen huoneistoon tai siitä pois muuttaneista henkilöistä, lukuun ottamatta tilapäisiä asukkaita, jotka viipyvät huoneistossa enintään kolme kuukautta. Vastaava ilmoitus on myös tehtävä nimen- tai muista sellaisista muutoksista, jotka aiheuttavat muutoksia asukasluettelon merkintöihin.

Soitto, laulu, radion ja television kovaääninen käyttö sekä kaikenlainen toisia häiritsevä toiminta on kielletty 22.00 – 07.00 välisenä aikana. Myös muina aikoina on vältettävä naapureille ilmeisesti häiriötä aiheuttavaa toimintaa. Perhejuhlissa on musiikin kuunteleminen sallittu myöhemminkin, mutta asiasta on ajoissa sovittava lähimpien naapureiden kanssa.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista on viipymättä ilmoitettava Asuma Palveluiden toimistoon tai kiinteistön päivystäjälle.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemäreiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen eikä myöskään ongelmajätettä.

Pesukoneiden ym. vesijohtoverkostoon liitettävien laitteiden kytkennässä on noudatettava viranomaismääräyksiä. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

3. PARVEKKEET

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin on niiltä luotava lumet. Parvekkeita ei saa pestä juoksevalla vedellä. Parvekkeella suoritetun tuulettamisen ja puhdistamisen jäljet on pidettävä omalla parvekkeella, eikä niitä saa pudottaa alempien kerrosten parvekkeille. Pyykinkuivausnarut on sijoitettava siten, etteivät pyykit näy kadulle. Parvekkeiden kaiteiden ja ikkunoiden ulkopuolella ei saa pitää mitään roikkumassa. Parvekekukkalaatikot on sijoitettava parvekkeen sisäpuolelle. Mattojen tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatulla alueella. Grillaus parvekkeella on kielletty, ellei talon hallitus ole antanut siihen lupaa.

4. LEMMIKKIELÄIMET

Kiinteistön alueella on lemmikkieläimet aina pidettävä kytkettyinä eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita.

Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen on ehdottomasti kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lemmikkieläimet eivät saa liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta.

Lemmikkieläinten vieminen saunatiloihin on kielletty.

5. ULKOALUEET

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.

Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

Ilotulitteiden naapureita häiritsevä käyttö on kiinteistön alueella kielletty. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niitä varten varatuilla paikoilla. Muualla piha-alueella on pysäköinti ehdottomasti kielletty. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella.

6. VALITUKSET JA HUOMAUTUKSET

Kaikki asukkaiden valitukset ja huomautukset talon järjestyksen ja hoidon suhteen pyydetään osoittamaan aiheen ilmaannuttua Asuma Palveluiden toimistolle.