Autopaikat

Autopaikkojen tiedustelu, vuokraus ja irtisanominen asiakaspalvelumme numerosta 020 779 2300 tai

Tietoa autopaikoista

Vuokra-aika on kuukauden kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota jommaltakummalta puolelta. Autopaikkojen hinnat vaihtelevat taloyhtiöittäin. Autopaikan voi irtisanoa päättyväksi kuluvan kuukauden viimeiseen päivään. Vuokrasopimus purkautuu automaattisesti vuokralaisen muuttaessa pois. Sopimus ei ole siirrettävissä. Sähköpaikan avain on palautettava Asuma Palvelujen toimistoon välittömästi vuokra-ajan päätyttyä tai korvattava täydestä arvostaan.

 • Vuokra peritään kuukausittain. Vuokranantajalla on oikeus vuokran muuttamiseen. Ensimmäisen kuukausimaksun suorittamisella kuitataan vuokraehdot hyväksytyiksi.
 • Vuokranantaja ei vastaa sähkönjakelussa mahdollisesti tapahtuvista rajoituksista tai katkoista. Vuokralaisen on ilmoitettava sähkölaitteistossa havaitsemistaan vioista vuokranantajalle. Vuokralainen säilyttää autonsa pysäköintipaikalla omalla vastuullaan.
 • Auton lämmitysvastuksen teho saa olla enintään 750 W yhdellä suojamaadoitetulla liitäntäjohdolla kytkettynä. Lämmitysvastuksen ja liitäntäjohdon on ehdottomasti oltava sähköturvallisuuskeskuksen hyväksymiä. ERILLISEN SISÄTILALÄMMITTIMEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY.
 • Autolla pois lähdettäessä ei sähköjohtoa saa jättää lämmitystolppaan.
 • Pistorasiakoteloiden kannet on pidettävä lukittuina.
 • Vanhemmissa tolpissa sähkövirtaa on saatavissa kaksi tuntia kerrallaan, jolloin vuokralainen voi säätää kellosta haluamansa kahden tunnin ajan. Tarkasta vuokraamastasi sähkötolpasta ajastimen toiminta.
 • Kiinteistönomistaja vastaa autopaikka-alueen kunnossapidosta seuraavin rajauksin:
  Kiinteistönomistaja ei puhdista autojen välejä lumesta, eikä hiekoita tai suolaa autojen/autopaikkojen välejä tai yksittäisen autopaikan aluetta (esim. auton alta). Kiinteistön omistaja pyrkii kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan myös itse autopaikkojen talvi kunnossapidosta laajempina alueina kerrallaan.
 • Autosähköpaikkaa saa käyttää ainoastaan vuokralaisen oman tai samassa taloudessa asuvan, rekisteröidyn ja käytössä olevan henkilö- tai pakettiauton paikoitukseen.
 • Autosähköpaikan saajan tulee ehdottomasti pysäköidä autonsa varaamalleen paikalle, eikä muille varatuille autopaikoille tai piha-alueelle.
 • Väärinkäytöksistä syntyneistä vahingoista vastaa vuokralainen. Näiden ehtojen rikkominen voi aiheuttaa vuokrasopimuksen purkamisen.