Uuden osakkaan rekisteröinti

Tervetuloa osakkeenomistajaksi isännöimäämme taloyhtiöön! Tässä muutamia asioita, joita uuden osakkaan on syytä huomioida:

Osakeluetteloon merkitsemistä varten osakkaan tai kiinteistönvälittäjän on toimitettava kopiot seuraavista papereista:

  • kauppakirja
  • osakekirja, jossa merkintä osakkeiden siirrosta
  • jos kaupat on tehty ilman kiinteistönvälittäjää, ostaja saa Verohallinnolta todistuksen varainsiirtoverosta
  • jos kaupassa on käytetty kiinteistönvälittäjää, ostaja saa välittäjältä Verohallinnon vastaanottokuittauksen välittäjän antamasta sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta

Ilmoita myös yhteystietosi ja huoneistoon muuttavat asukkaat. Ilmoituksen voit tehdä tai pyytää vuokralaista tekemään kotisivujemme kautta kohdasta muuttoilmoitus.

Kun tarvittavat paperit on toimitettu teemme osakeluettelomerkinnät ja toimitamme vastikkeenmaksuaineiston sekä myöhemmin muuta osakaspostia, kuten yhtiökokouskutsuja. Tarkasta vastikeaineistossa olevat nimi- ja osoitetiedot sekä veloitusten oikeellisuus ja ilmoita mahdollisista muutoksista (esim. henkilömuutokset vesimaksuja varten).

Jakamattoman kuolinpesän rekisteröinti

Kuolinpesän osakkaiden rekisteröintiä varten on toimitettava kopio: perunkirjasta, virkatodistukset sukuselvityksineen kuolinpesään kuuluvista osakkaista sekä osakekirjasta (jotta voidaan todentaa sen olevan kuolinpesän hallussa).

Jaetun kuolinpesän rekisteröinti

Mikäli kuolinpesä on jaettu, täytyy rekisteröintiä varten toimittaa kopiot:

  • osakekirjasta, johon siirtomerkintä kuolinpesän osakkaan tai osakkaiden nimiin on tehty, (isännöitsijä ei voi tätä tehdä)
  • virkatodistukset sukuselvityksineen kuolinpesään kuuluvista osakkaista sekä
  • perinnönjakokirja tai testamentti.

Mikäli jaossa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja (tasinkoa), on toimitettava myös verotoimiston leimalla varustettu varainsiirtoverolaskelma.

Ositus

Ositus tarkoittaa aviovarallisuuden purkamista avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Rekisteröintiä varten toimitettava:

  • osakekirjasta kopio, johon ko. ositukseen liittyvä siirtomerkintä on tehty,
  • virkatodistukset
  • osituskirja.

Mikäli osituksessa on käytetty ulkopuolisia varoja (tasinkoa), on toimitettava myös verotoimiston leimalla varustettu varainsiirtoverolaskelma.