Osakkaan muutostyöt

Osakkaan teettämät kunnossapito- ja muutostyöremontit

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakasta ilmoittamaan taloyhtiölle kirjallisesti huoneistossa tekemistään remonteista. Remontti-ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista ja se on toimitettava isännöitsijätoimistoon.  Huomioithan, että linkki ei toimi Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme uudempaa Chrome-, Edge-, Firefox- tai Safari-selainta.

Ilmoita huoneiston muutostyö tästä linkistä

Remontit jotka vaativat rakennusluvan (kph:n laajentaminen tai siirtäminen) käsitellään hallituksen kokouksessa, muut remontti-ilmoitukset käsittelee isännöitsijä. Viranomaislupaa (rakennus- tai toimenpidelupaa) vaativassa remontissa luvan hakee hallitus osakkaan kustannuksella tai osakas valtuutetaan hakemaan tarvitsemansa lupa.

Viranomaislupaa edellyttävät remontit:

 • huoneiston kantaviin rakenteisiin kohdistuvat toimenpiteet
 • kylpyhuoneen laajentaminen tai siirtäminen
 • kiinteän saunan rakentaminen kylpyhuoneen ulkopuolelle
 • huonetilan käyttötarkoituksen muutos (esim. keittiöstä tehdään makuuhuone)
 • kuivan tilan muuttaminen märkätilaksi

Viranomaisluvan hakeminen www.lupapiste.fi

Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016 alkaen. Uuden lain mukaan asbesti on aina kartoitettava kaikista purettavista materiaaleista, jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994. Osakkaan asbestiohjeen löydät Isännöintiliiton sivuilta www.isannointiliitto.fi/43682.aspx

Huoneistoremonttia ei saa aloittaa, ennen kuin isännöitsijä on antanut luvan remontin aloittamiselle.

Remontti-ilmoitus kannattaa täyttää huolellisesti, tällöin vältytään lisäselvityspyynnöiltä. Työselityksen (mitä remontoidaan, miten ja kuka tekee) toimittaminen on osakkaan vastuulla esim. keittiötoimittajan piirustukset, joissa on merkitty myös ilmanvaihdon poistoventtiilin paikka sekä suunnitellut pistorasioiden paikat, jos niitä siirretään.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa remontteja. Valvonnasta aiheutuneet kustannukset peritään remontin teettävältä osakkaalta. Valvonta ei siirrä vastuuta taloyhtiölle. Työlle annetaan kirjallisesti lupa ja luvan yhteydessä mainitaan valvooko yhtiö työtä. Luvan yhteydessä kerrotaan kuinka valvonnasta sovitaan teknisen isännöitsijän tai muun valvojan kanssa.

Ilmoitetut ja tehdyt remontit merkintään isännöitsijäntodistukselle. Jos remontti-ilmoitusta ei ole toimitettu ja remontti on siitä huolimatta tehty, tullaan isännöitsijäntodistukselle merkitsemään, ettei taloyhtiöllä ole ollut mahdollisuutta valvoa työtä.

Remontit, joista on aina ilmoitettava:

 • parketin tai laminaatin asentaminen muovimaton tilalle
 • wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden (paitsi lauteiden) korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
 • veden katkaisua edellyttävät työt (esim. hanojen vaihtaminen)
 • viemäri-, käyttövesi- sähkö-, lämmitys- ja ilmavaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen (lieden vaihto, hanan vaihto jne.)
 • pesukoneen ja astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- tai viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
 • kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen
 • parvekelasien asennus
 • muutokset kantaviin väliseiniin, jos muutokset voivat vaikuttaa rakenteeseen, kuten kantavuuteen tai eristävyyteen
 • kevyen väliseinän purkaminen, jos seinän sisällä on esimerkiksi sähköjohtoja, tieto- liikennekaapeleita tai vesijohtoja
 • huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun ja rakenteen (esim. ovisilmä) sekä huoneiston ulkopuolelle asennettavan näkyvän pinnoitteen muuttaminen
 • välioven uusiminen siten, että oven alla oleva ilmarako tukitaan, mikä vaikuttaa huoneiston ilmanvaihtoon

Remontit, joista ei tarvitse ilmoittaa:

 • tapetointi ja maalaus
 • lattiapinnoitteen vaihtaminen vastaavanlaiseen pinnoitteeseen
 • taulujen, lamppujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittäminen
 • eteisen, olohuoneen, makuuhuoneen, työhuoneen ja muun kuivatilan kaappien asentaminen, jos muutos ei vaikuta ilmanvaihtoon (eli ei peitä ilmanvaihtokanavia)
 • välioven vaihtaminen tai poistaminen

Ilmoitus naapureille remontin aiheuttamasta häiriöstä

Remontista on kohteliasta ilmoittaa myös naapureille porrashuoneen ilmoitustaululla seuraavat asiat:

 • missä asunnossa työtä tehdään
 • kuinka kauan remontti kestää
 • yhteyshenkilö työaikana ja hänen puhelinnumero
 • pahoittelut aiheutetusta metelistä

Huoneistoremontteja ei saa tehdä pyhäpäivisin eikä yörauhan aikana, taloyhtiön järjestyssäännöt huomioiden.

Remonttijätteet

 • huoneistoremontista syntyviä jätteitä ei saa viedä yhtiön jäteastioihin
 • remontti- ja purkujätteet on lajiteltava asianmukaisesti ja toimitettava suoraan jäteasemalle
 • mikäli osakas vastoin sääntöjä vie jätteet taloyhtiön jäteastioihin, taloyhtiön on velvollinen perimään tästä aiheutuneet kustannukset osakkaalta
 • taloyhtiön piha-alueilla ja porrashuoneissa ei saa säilyttää remonttitarvikkeita eikä jätteitä edes työpäivän aikana

Muuta

 • remontin valmistumisesta tulee ilmoittaa isännöitsijälle kirjallisesti
 • osakkaan velvollisuus on tilata ja maksaa yhtiön vaatimat tarkastukset
 • osakkaan velvollisuus on toimittaa vaaditut tarkastuspöytäkirjat isännöitsijälle viipymättä
 • pelastus- ja pihateitä ei saa tukkia edes väliaikaisesti, vaan urakoitsijan on pidettävä autoa parkkialueella


Isännöintiliiton julkaisemasta Huoneistoremontti-oppaasta saa lisää tietoa osakkaan muutostöihin liittyvistä asioista. Opasta voi ostaa Isännöintiliitosta puh. 050 360 7932. Opas maksaa 20 € / kpl + toimituskulut.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan remontti-ilmoituksen kohtuullinen käsittelyaika on enintään kuukausi. Remonttia ei saa aloittaa ennen kuin ilmoitus on käsitelty ja taloyhtiö on antanut luvan, joten ilmoitukset kannattaa tehdä ajoissa.

Muistathan täyttää ilmoituksen huolellisesti, jos ilmoituksia joudutaan täydentämään ja selvittelemään, niiden käsittelyajat ja -kulut lisääntyvät. Selvittelykulut laskutetaan tuntihinnaston mukaisesti muutostyön tekijältä.